Archive

Archive for Tháng Một, 2011

LẤY ĐẤT LƯU KHÔNG BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU ĐỂ ĐỀN BÙ & TÁI ĐỊNH CƯ (bài 1)

06/01/2011 Phản hồi đã bị khóa

Các ông vua con trong bộ máy chính quyền quận Tây Hồ và phường Phú Thượng (Đinh Trọng Sơn – Phó Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Văn Duẩn – Trưởng Ban BTGPMB quận; Đặng Vũ Nhật Thăng – Giám đốc Ban Tả ngạn; Nguyễn Thanh Tịnh – Chủ tịch UBND phường Phú Thượng; Tạ Duy Hoàn – cán bộ địa chính phường) cùng một số đối tượng khác cố tình làm sai các quy định quản lý nhà nước về bồi thường, tái định cư, quản lý đê điều, rắp tâm tham ô, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhà nước. Cụ thể là: Các đối tượng đã vi phạm Nghị định 69/2008/NĐ-CP, Quyết định 108/2009/QĐ – UBND, Luật Đê điều 2006 để rút hơn 1000 m2 đất trong phạm vi hành lang bảo vệ tuyến đê bối (đê quai) thuộc khu vực GPMB cầu Nhật Tân, phù phép thành đất  ở nhằm hưởng đền bù và tái định cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Bấm vào đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers