Trang chủ > CHÍNH TRỊ > NGÀY HỌP CUỐI CÙNG CỦA HỘI NGHỊ TƯ 6 KHÓA XI (15/10/2012) SẼ THÔNG BÁO TRƯỚC BAN CHẤP HÀNH HÌNH THỨC XỬ LÝ VỀ ĐẢNG ĐỐI VỚI THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

NGÀY HỌP CUỐI CÙNG CỦA HỘI NGHỊ TƯ 6 KHÓA XI (15/10/2012) SẼ THÔNG BÁO TRƯỚC BAN CHẤP HÀNH HÌNH THỨC XỬ LÝ VỀ ĐẢNG ĐỐI VỚI THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

12/10/2012

NGÀY HỌP CUỐI CÙNG CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XI (15/10/2012) SẼ THÔNG BÁO TRƯỚC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HÌNH THỨC XỬ LÝ VỀ ĐẢNG ĐỐI VỚI THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG. Xem quy trình

Chuyên mục:CHÍNH TRỊ
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers